Products
         สินค้าของเรา

 

 Fuel Oil

 FUEL OIL (น้ำมันเตา)  
          น้ำมันเตาเป็น ผลิตภัณฑ์ที่เหลือจากการกลั่นปิโตรเลียม โดยนำมาใช้เป็นเชื้อเพลิงที่สำคัญของอุตสาหกรรม เนื่องจากเหมาะสมในการใช้สำหรับให้ความร้อน และยังเหมาะสำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าชนิดดีเซลรอบต่ำ หรืออาจใช้กับเครื่องยนต์ดีเซลรอบปานกลางได้ด้วย

            น้ำมันเตา (Fuel oil) ของศรีวรา มีจำหน่ายทั้งแบบเกรด A และ เกรด C เป็นน้ำมันที่มาจากคลังน้ำมันใหญ่ที่มีระบบจัดเก็บอย่างมีคุณภาพ จึงมั่นใจได้ถึงคุณภาพที่ดี ไม่มีสารปนเปื้อน และมีปริมาณน้ำมันสำรองเพียงพอสำหรับผู้ใช้ตลอดเวลา ไม่ว่าจะสั่งซื้อในช่วงเวลาใด


 DIESEL OIL (น้ำมันดีเซล)

 

          น้ำมันดีเซล คือ น้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องยนต์ดีเซล เป็นส่วนหนึ่งของน้ำมันดิบที่ได้จากโรงกลั่นน้ำมัน (เช่นเดียวกับน้ำมันเบนซิน)

          ผลิตภัณฑ์น้ำมันดีเซลของบจก. โอฬารสมุทร เป็นน้ำมันคุณภาพจากคลังใหญ่ทั้งน้ำมันดีเซลประเภท B3 และ B5 มีระบบการจัดเก็บที่มีคุณภาพ และการขนส่งที่รวดเร็วมีมาตรฐาน


 

 
   
 
COPYRIGHT 2009 @ Sriwara Co., Ltd.
166 M.2 Suksawad Road, Prasamutjadee, Samutprakarn 10290