เพาวซ่าร์ ลิเธียม อีพี เบอร์ 3 ผสม โมลี่ ขนาด 180 กิโลกรัม


เพาวซ่าร์ ลิเธียม อีพี เบอร์ 3 ผสม โมลี่ ขนาด 180 กิโลกรัม-สามารถหล่อลื่นส่วนที่มีการเสียดสี
อย่างรุนแรงได้อย่างดีเยี่ยม
-มีส่วนผสมของ MoS շ เพื่อการ
ปกป้องอย่างสูงสุด
-มีความแข็งแรงนิ่มตามมาตรฐาน NLGI 3


ขั้นต่ำ 1 ถัง 25,704.00 บาท 28,560.00

ราคาต่อหน่วย 25,704.00 บาท