เพาวซ่าร์ ดีเซล เอ็นจิ่น เอชดี (CD/SF) เบอร์ 40 ขนาด 200 ลิตร


เพาวซ่าร์ ดีเซล เอ็นจิ่น เอชดี (CD/SF) เบอร์ 40 ขนาด 200 ลิตรน้ำมันเครื่องยนต์ดีเซลเกรดเดี่ยว
ทนทานต่อความเสื่อมสภาพของน้ำมัน อันเนื่องมาจาก
ความร้อนสูง
คุณภาพเหนือมาตรฐาน API CD/SF,MIL-L-2104D,
Aillson C3 และ Caterpillar TO-2


ขั้นต่ำ 1 ถัง 10,890.00 บาท 12,100.00

ราคาต่อหน่วย 10,890.00 บาท