MTS กรวยยางจราจร ติดแถบสะท้อนแสง 2 แถบ (ขนาด 50ซม.)


กรวยยางจราจร ติดแถบสะท้อนแสง ขนาด 50cm
• ผลิตขึ้นตามรูปแบบมาตรฐานสากลเพื่อใช้ในการ ซ่อมแซม ซ่อมบำรุง และการเปลี่ยนช่องจราจร ช่วยสร้างความปลอดภัยให้กับผู้ขับขี่ยานพาหนะ สามารถมองเห็นได้ชัดเจน ทั้งในเวลากลางวัน และกลางคืน
• ขนาด 50ซม. 70ซม. 90ซม. และติดแถบสะท้อนแสง 2 แถบ เพิ่มการมองเห็นให้ชัดเจนยิ่งขึ้น


ขั้นต่ำ 9 อัน 360.00 บาท

ราคาต่อหน่วย 360.00 บาท