เครื่องจ่ายซีเรียลแบบ 3 โถ ขนาดความจุ 4 ลิตร x 3


เครื่องจ่ายซีเรียลแบบ 3 โถ ขนาดความจุ 4 ลิตร x 3 (19.5 x 54 x 60.5 cm.)


ขั้นต่ำ 1 ชิ้น 9,200.00 บาท

ราคาต่อหน่วย 9,200.00 บาท