เครื่องจ่ายซีเรียลแบบ 3 โถหมุนได้ ขนาดความจุ 4 ลิตร x 3


เครื่องจ่ายซีเรียลแบบ 3 โถหมุนได้ ขนาดความจุ 4 ลิตร x 3 (30 x 28 x 60 cm.)


ขั้นต่ำ 1 ชิ้น 9,200.00 บาท

ราคาต่อหน่วย 9,200.00 บาท