เครื่องจ่ายน้ำผลไม้ ขนาดความจุ 5 ลิตร


เครื่องจ่ายน้ำผลไม้ ขนาดความจุ 5 ลิตร (22 x 33 x49 cm.)


ขั้นต่ำ 1 ชิ้น 4,600.00 บาท

ราคาต่อหน่วย 4,600.00 บาท