อ่างอุ่นอาหารแบบเหลี่ยม ขนาดใหญ่


อ่างอุ่นอาหารแบบเหลี่ยม ขนาดใหญ่ (56.5 x 43 x 29 cm.) ขนาด 9 ลิตร


ขั้นต่ำ 1 ชิ้น 5,400.00 บาท

ราคาต่อหน่วย 5,400.00 บาท