อ่างอุ่นอาหารแบบเหลี่ยม ขนาดเล็ก


อ่างอุ่นอาหารแบบเหลี่ยม ขนาดเล็ก (39 x 43.5 x 29 cm.) ขนาด 5 ลิตร


ขั้นต่ำ 1 ชิ้น 4,300.00 บาท

ราคาต่อหน่วย 4,300.00 บาท