ถังขยะแบบขาเหยียบ ขนาด 87 ลิตร


ถังขยะแบบขาเหยียบ ขนาด 87 ลิตร (42 x 50 x 80 cm.)


ขั้นต่ำ 1 ชิ้น 1,750.00 บาท

ราคาต่อหน่วย 1,750.00 บาท