MASTER LOCK อุปกรณ์ล็อคนิรภัย #MT498A


ชุดอุปกรณ์ lockout (Portable Group box) สำหรับจัดการ การเข้างานเป็นกลุ่ม รหัส 498A เพื่อความปลอดภัย ขนาด ยาว 235 มม. x ลึก 95 มม. x สูง 152 มม. มีที่เก็บแม่กุญแจ 12 ที่

คุณสมบัติ

-ชุดอุปกรณ์ lockout (Portable Group box)
-สำหรับจัดการ การเข้างานเป็นกลุ่ม
-ขนาด ยาว 235 มม. x ลึก 95 มม. x สูง 152 มม.
-มีที่เก็บแม่กุญแจ 12 ที่


ขั้นต่ำ 1 ชิ้น 3,700.00 บาท

ราคาต่อหน่วย 3,700.00 บาท


ขั้นต่ำ 3 ชิ้น 3,300.00 บาท

ราคาต่อหน่วย 3,300.00 บาท