MASTER LOCK อุปกรณ์ล็อคไฟฟ้าแบบกลม ขนาด 2" Dia.x4" #MT487


รายละเอียดสินค้า

อุปกรณ์ล็อคปลั๊กไฟแบบกลม ขนาด 2" Dia.x4" โดยใช้ครอบปลั๊กตัวผู้ ไม่รวมแม่กุญแจ


ขั้นต่ำ 1 ชิ้น 610.00 บาท

ราคาต่อหน่วย 610.00 บาท


ขั้นต่ำ 6 ชิ้น 550.00 บาท

ราคาต่อหน่วย 550.00 บาท