นาโนไนท์ ซิลเวอร์นาโน ขนาด 10 ลิตร


นวัตกรรมการฆ่าเชื้อโรคทั่วไปด้วยนาโนเทคโนโลยี
- ประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อแบคทีเรียและเชื้อรา
- ใช้ฉีดพ่นเฉพาะพื้นผิววัสดุ
- ปราศจากแอลกอฮอลล์ ไม่ต้องผสม ใช้ได้ทันที
- ห้ามใช้หรือฉีดพ่นบนผิวหนัง/ร่างกาย


ขั้นต่ำ 1 ถัง 2,950.00 บาท

ราคาต่อหน่วย 2,950.00 บาท