นาโนไนท์ ซิลเวอร์นาโน ขนาด 300 มิลลิลิตร


นวัตกรรมการฆ่าเชื้อโรคทั่วไปด้วยนาโนเทคโนโลยี
- กำจัดไวรัส และเชื้อโรคอีกมากกว่า 500 ชนิด
- ปราศจากแอลกอฮอลล์ ไม่ระคายเคืองผิว
- ไม่ติดไฟ ฉีดในวงกว้างได้
- ปลอดภัย ผ่านการวิจัยจากนานาชาติ


ขั้นต่ำ 1 ขวด 239.00 บาท

ราคาต่อหน่วย 239.00 บาท


ขั้นต่ำ 3 ขวด 235.00 บาท

ราคาต่อหน่วย 235.00 บาท