11R22.5 ยี่ห้อจอยออล รุ่น A876 ยางรถบรรทุกเรเดียล


- ออกแบบมาสำหรับการขนส่งระยะกลางถึงระยะไกล มาตรฐานบนถนนลาดยางด้วยความเร็วสูง
- เหมาะสำหรับการใช้งานในทุกตำแหน่งล้อ
- ร่องดอกยางทั้ง 4 ร่อง ลดความต้านทานการหมุนของล้อ และช่วยประหยัดเชื้อเพลิง
- ไหล่ยางถูกออกแบบมาเพื่อให้ประสิทธิภาพในการควบคุมพวงมาลัยที่ดีเยี่ยม ป้องกันการลื่นไถล และการสึกไม่เรียบ
- เนื้อยางสูตรพิเศษ ทนต่อการสึกและป้องกันการฉีกขาด
- มีคุณภาพดี มาตรฐาน 2 มอก. (2719 และ 2721)


ขั้นต่ำ 1 ชิ้น 5,500.00 บาท

ราคาต่อหน่วย 5,500.00 บาท


ขั้นต่ำ 6 ชิ้น 5,390.00 บาท

ราคาต่อหน่วย 5,390.00 บาท


ขั้นต่ำ 20 ชิ้น 5,250.00 บาท

ราคาต่อหน่วย 5,250.00 บาท