SUPERLUBE MULTI-PURPOSE สเปร์ยหล่อลื่นกันสนิม 311 ml.


สารหล่อลื่นที่มี Syncolon (PTFE) ขนาดเล็กละเอียด เพื่อหลอมรวมตัวขึ้นเป็นสารหล่อลื่นที่มีประสิทธิภาพสูง 2. ช่วยลดแรงเสียดสี การสึกหรอ 3.ป้องกันการเกิดสนิม 4.ทนความร้อน -43ถึง 232 องศา 5.ไม่มีกลิ่น 6.ไม่กัดกร่อนพื้นที่ที่ใช้งาน 7.ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพมาตรฐาน USDA/NSF สารหล่อลื่นมาตรฐานนำเข้าจากประเทศสหรัฐอเมริกา ไม่มีกลิ่นเหม็น ไม่กัดกร่อนพื้นผิวใช้งาน ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ


ขั้นต่ำ 1 ชิ้น 420.00 บาท

ราคาต่อหน่วย 420.00 บาท