เครื่องจ่ายเจลแอลกอฮอล์หรือของเหลวแบบอัตโนมัติ


เครื่องจ่ายเจลแอลกอฮอล์หรือของเหลวแบบอัตโนมัติ ตัวเครื่องทำงานผ่านระบบเซ็นเซอร์อัตโนมัติ เมื่อนำมือเข้าไปใกล้ตัวเครื่อง ตัวเครื่องจะทำการจ่ายเจลแอลกอฮอล์หรือของเหลวแบบอัตโนมัติผ่านระบบเซ็นเซอร์ เพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัส


ขั้นต่ำ 1 เครื่อง 590.00 บาท

ราคาต่อหน่วย 590.00 บาท