M2M Intertred (แพ็ค 100 ใบ) 6 x 10 นิ้ว (15 x 25.5 ซม.)


M2M Intertred(แพ็ค 100 ใบ) 6 x 10 นิ้ว (15 x 25.5 ซม.) ซองซิปหน้าใส-หลังขาวก้นตั้ง ความหนา 200 ไมครอน


ขั้นต่ำ 1 แพ็ค 428.00 บาท

ราคาต่อหน่วย 428.00 บาท