M2M Intertred (แพ็ค 100 ใบ) 5.5 x 9 นิ้ว (14.5 x 22.5 ซม.)


M2M Intertred(แพ็ค 100 ใบ) 5.5 x 9 นิ้ว (14.5 x 22.5 ซม.) ซองซิปหน้าใส-หลังขาว ก้นตั้ง ความหนา 190 ไมครอน


ขั้นต่ำ 1 แพ็ค 375.00 บาท

ราคาต่อหน่วย 375.00 บาท