M2M Intertred (แพ็ค 100 ใบ) 4 x 8 นิ้ว (11 x 20 ซม.)


M2M Intertred(แพ็ค 100 ใบ) 4 x 8 นิ้ว (11 x 20 ซม.) ซองซิปหน้าใส-หลังขาว ก้นตั้ง ความหนา 195 ไมครอน


ขั้นต่ำ 1 แพ็ค 284.00 บาท

ราคาต่อหน่วย 284.00 บาท