ฟอยล์ห่ออาหาร STAR PRODUCTS 30cm.x 7.5 m.


ฟอยล์ห่ออาหาร STAR PRODUCTS 30cm.x 7.5 m.
– สำหรับใช้ห่อการเตรียมอาหารก่อน ปิ้ง ย่าง อบ เผา อาหาร
– ห่อ เพื่อรักษาคุณภาพอาหาร
– เข้าเตาอบ หรือเตายางได้
– กันความชื้นผ่านออกได้ดี
– กระจายความร้อนได้ดี


ขั้นต่ำ 5 ชิ้น 34.00 บาท

ราคาต่อหน่วย 34.00 บาท