M-Package ถุงสุญญากาศจีบข้างขนาด 500 กรัม หนา 120 ไมครอน


ถุงสุญญากาศจีบข้าง ความจุ 500 กรัม หนา 120 ไมครอน (50 ใบ)


ขั้นต่ำ 1 กล่อง 138.00 บาท

ราคาต่อหน่วย 138.00 บาท