D-MACHINE เครื่องขัดพื้น 18" รุ่น ECO-175


มอเตอร์ขัดขนาด 1 แรง ความเร็วรอบมอเตอร์ 1425 RPMความเร็วรอบของแปรงขัด 175 รอบ/นาที
ชนิดเฟืองไฟเบอร์ 3
อุปกรณ์แถม แปรงจับหนามเตย 1 อัน แผ่นขัดพื้นสีดำ 3M 1 แผ่น ขนาดแปรงขัด 18 นิ้ว


ขั้นต่ำ 1 ชิ้น 17,500.00 บาท

ราคาต่อหน่วย 17,500.00 บาท