D-MACHINE เครื่องเป่ามือ รุ่น JET F-8 พร้อม HEPA FITER และแสง UV


เครื่องเป่ามือนวตกรรมใหม่พร้อม HEPA FILTER ป้องกันเชื้อโรค และแสง UV ( DOUBLE PROTECTION ) มอก.1985-2549
เหมาะสำหรับโรงงาน ศูนย์แสดงสินค้า ร้านอาหาร โรงพยาบาล โรงเรียน ฯลฯ


ขั้นต่ำ 1 ชิ้น 22,000.00 บาท

ราคาต่อหน่วย 22,000.00 บาท