TOTAL รูเบีย ฟลีท เอชดี 500 20W-50 CH-4 (208 ลิตร) x1 ชุด


• น้ำมันเครื่องคุณภาพสูง เทคโนโลยีเอ็กซ์ตร้า บูสเตอร์ ฟอร์มูล่า
• มาตราฐานความหนืด SAE 20W50
• สำหรับเครื่องยนต์ดีเซลทุกประเภท
• โดยเฉพาะเครื่องยนต์ที่ใช้งานหนักอย่างต่อเนื่องในทุกสภาวะ หรือเครื่องยนต์คอมมอนเรลทุกชนิด
• รักษาความสะอาดเครื่องยนต์ได้ดีกว่ามาตรฐาน 7% ช่วยให้เครื่องยนต์เหมือนใหม่อยู่เสมอ
• ป้องกันการสึกหรอของเครื่องยนต์มากกว่ามาตรฐาน 40%
• มีเสถียรภาพสูง ทนความร้อนได้ดีกว่าปกติถึง 3 เท่า
• ลดปัญหาการก่อตัวของตะกอนโคลนและคราบเขม่าในเครื่องยนต์
• ยืดอายุการใช้งานของเครื่องยนต์ให้ยาวนานยิ่งขึ้น
เพิ่มประสิทธิภาพเครื่องยนต์ ให้ทำงานเต็มสมรรถนะ
• ยืดอายุการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง

ได้รับมาตรฐานสากล
• API CH-4


ขั้นต่ำ 1 ถัง 17,920.00 บาท

ราคาต่อหน่วย 17,920.00 บาท


ขั้นต่ำ 3 ถัง 17,025.00 บาท

ราคาต่อหน่วย 17,025.00 บาท


ขั้นต่ำ 5 ถัง 16,485.00 บาท

ราคาต่อหน่วย 16,485.00 บาท


ขั้นต่ำ 10 ถัง 16,130.00 บาท

ราคาต่อหน่วย 16,130.00 บาท