KDS ตลับเมตร เค ดี เอส ดูราโค้ด 7.5 ม.


1.เทปกว้าง 25 ม.ม.
2. ตลับเมตรคุณภาพสูง มาตราฐานประเทศญี่ปุ่น มาตราแม่นยำ คมชัด ทนทาน
3.ผ่านการตรวจรับรอง จากกองชั่ง ตวง วัด


ขั้นต่ำ 6 ชิ้น 315.00 บาท

ราคาต่อหน่วย 315.00 บาท


ขั้นต่ำ 12 ชิ้น 308.00 บาท

ราคาต่อหน่วย 308.00 บาท


ขั้นต่ำ 24 ชิ้น 297.00 บาท

ราคาต่อหน่วย 297.00 บาท