KDS ตลับเมตร เค ดี เอส ดูราโค้ด 5 ม.


1.เทปกว้าง 25 ม.ม.
2. ตลับเมตรคุณภาพสูง มาตราฐานประเทศญี่ปุ่น มาตราแม่นยำ คมชัด ทนทาน
3.ผ่านการตรวจรับรอง จากกองชั่ง ตวง วัด


ขั้นต่ำ 6 ชิ้น 252.00 บาท

ราคาต่อหน่วย 252.00 บาท


ขั้นต่ำ 12 ชิ้น 246.00 บาท

ราคาต่อหน่วย 246.00 บาท


ขั้นต่ำ 24 ชิ้น 238.00 บาท

ราคาต่อหน่วย 238.00 บาท