KDS ตลับเมตร เค ดี เอส ดูราโค้ด 3.5 ม.


1.เทปกว้าง 19 ม.ม.
2. ตลับเมตรคุณภาพสูง มาตราฐานประเทศญี่ปุ่น มาตราแม่นยำ คมชัด ทนทาน
3.ผ่านการตรวจรับรอง จากกองชั่ง ตวง วัด


ขั้นต่ำ 6 ชิ้น 198.00 บาท

ราคาต่อหน่วย 198.00 บาท


ขั้นต่ำ 12 ชิ้น 193.00 บาท

ราคาต่อหน่วย 193.00 บาท


ขั้นต่ำ 24 ชิ้น 187.00 บาท

ราคาต่อหน่วย 187.00 บาท