KDS ตลับเมตร เค ดี เอส ฟรีโอ 3.5 ม.


1.เทปกว้าง 16 ม.ม.
2. ตลับเมตรคุณภาพสูง มาตราฐานประเทศญี่ปุ่น มาตราแม่นยำ คมชัด ทนทาน
3.ผ่านการตรวจรับรอง จากกองชั่ง ตวง วัด


ขั้นต่ำ 6 ชิ้น 117.00 บาท

ราคาต่อหน่วย 117.00 บาท


ขั้นต่ำ 12 ชิ้น 114.00 บาท

ราคาต่อหน่วย 114.00 บาท


ขั้นต่ำ 30 ชิ้น 110.00 บาท

ราคาต่อหน่วย 110.00 บาท