KDS ตลับเมตร เค ดี เอส ฟรีโอ 2 ม.


1.เทปกว้าง 13 ม.ม.
2. ตลับเมตรคุณภาพสูง มาตราฐานประเทศญี่ปุ่น มาตราแม่นยำ คมชัด ทนทาน
3.ผ่านการตรวจรับรอง จากกองชั่ง ตวง วัด


ขั้นต่ำ 6 ชิ้น 68.00 บาท

ราคาต่อหน่วย 68.00 บาท


ขั้นต่ำ 12 ชิ้น 66.00 บาท

ราคาต่อหน่วย 66.00 บาท


ขั้นต่ำ 30 ชิ้น 63.50 บาท

ราคาต่อหน่วย 63.50 บาท