KDS ตลับเมตร เค ดี เอส นีโอล็อค 5 ม. วาย เอส 5005


1.เทปกว้าง 16 ม.ม.
2. ตลับเมตรคุณภาพสูง มาตราฐานประเทศญี่ปุ่น มาตราแม่นยำ คมชัด ทนทาน
3.ผ่านการตรวจรับรอง จากกองชั่ง ตวง วัด


ขั้นต่ำ 6 ชิ้น 198.00 บาท

ราคาต่อหน่วย 198.00 บาท


ขั้นต่ำ 12 ชิ้น 193.00 บาท

ราคาต่อหน่วย 193.00 บาท


ขั้นต่ำ 30 ชิ้น 187.00 บาท

ราคาต่อหน่วย 187.00 บาท