KDS ตลับเมตร เค ดี เอส นีโอล็อค 2 ม. วาย เอส 2005


1.เทปกว้าง 13 ม.ม.
2. ตลับเมตรคุณภาพสูง มาตราฐานประเทศญี่ปุ่น มาตราแม่นยำ คมชัด ทนทาน
3.ผ่านการตรวจรับรอง จากกองชั่ง ตวง วัด


ขั้นต่ำ 6 ชิ้น 77.00 บาท

ราคาต่อหน่วย 77.00 บาท


ขั้นต่ำ 12 ชิ้น 75.00 บาท

ราคาต่อหน่วย 75.00 บาท


ขั้นต่ำ 30 ชิ้น 72.00 บาท

ราคาต่อหน่วย 72.00 บาท