LUCKYGLASS แก้วหู รุ่น Audrey Mug LG-300207 ขนาด #7 ออนซ์ [72 ชิ้น/กล่อง]


LUCKYGLASS แก้วหู ตราลักกี้ รุ่น Audrey Mug LG-300207, ขนาด 7 ออนซ์ [รวม 72 ชิ้น]
• ขนาด: 8.2 ซม. (กว้าง) x 7 ซม. (สูง)
• ปริมาตร: 7 ออนซ์ (200 มล.)
• แก้วประเภท: โซดาไลม์
• สี: เนื้อแก้วสีใส
• จำนวน: 1 กล่อง มี 72 ใบ

üดีไซน์สวยงาม
üผลิตด้วยระบบ PRESS: แก้วน้ำ เนื้อหนา แข็งแรง ทนทานพิเศษ
üผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติ ปราศจากสารพิษ
üได้รับรองมาตรฐาน ISO9001
üรับประกันสินค้าเสียหายจากการขนส่ง


ขั้นต่ำ 1 กล่อง 1,450.00 บาท

ราคาต่อหน่วย 20.14 บาท


ขั้นต่ำ 3 กล่อง 1,275.00 บาท

ราคาต่อหน่วย 17.71 บาท


ขั้นต่ำ 6 กล่อง 1,190.00 บาท

ราคาต่อหน่วย 16.53 บาท


ขั้นต่ำ 11 กล่อง 1,140.00 บาท

ราคาต่อหน่วย 15.83 บาท