LUCKYGLASS แก้วช็อต แก้วเป๊ก รุ่น Fuji Shot Glass LG-404602 (46) ขนาด #2.1 ออนซ์ [144 ชิ้น/กล่อง]


LUCKYGLASS แก้วช็อต แก้วเป๊ก ตราลักกี้ รุ่น Fuji Shot Glass LG-404602 (46), ขนาด 2.1 ออนซ์ [รวม 144 ชิ้น]

• ขนาด: 5 ซม. (กว้าง) x 8 ซม. (สูง)
• ปริมาตร: 2.1 ออนซ์ (60 มล.)
• แก้วประเภท: โซดาไลม์
• สี: เนื้อแก้วสีใส
• จำนวน: 1 กล่อง มี 144 ใบ

üดีไซน์สวยงาม
üผลิตด้วยระบบ PRESS: แก้วน้ำ เนื้อหนา แข็งแรง ทนทานพิเศษ
üผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติ ปราศจากสารพิษ
üได้รับรองมาตรฐาน ISO9001
üรับประกันสินค้าเสียหายจากการขนส่ง


ขั้นต่ำ 1 กล่อง 1,280.00 บาท

ราคาต่อหน่วย 8.89 บาท


ขั้นต่ำ 3 กล่อง 1,130.00 บาท

ราคาต่อหน่วย 7.85 บาท


ขั้นต่ำ 6 กล่อง 1,055.00 บาท

ราคาต่อหน่วย 7.33 บาท


ขั้นต่ำ 11 กล่อง 1,010.00 บาท

ราคาต่อหน่วย 7.01 บาท