LUCKYGLASS แก้วน้ำ รุ่น Rock Diamond Tumbler LG-143509 ขนาด #8.9 ออนซ์ [72 ชิ้น/กล่อง]


LUCKYGLASS แก้วน้ำ ตราลักกี้ รุ่น Rock Diamond Tumbler LG-143509, ขนาด 8.9 ออนซ์ [รวม 72 ชิ้น]

• ขนาด: 7.6 ซม. (กว้าง) x 8.5 ซม. (สูง)
• ปริมาตร: 8.9 ออนซ์ (255 มล.)
• แก้วประเภท: โซดาไลม์
• สี: เนื้อแก้วสีใส
• จำนวน: 1 กล่อง มี 72 ใบ

üดีไซน์สวยงาม
üผลิตด้วยระบบ PRESS: แก้วน้ำ เนื้อหนา แข็งแรง ทนทานพิเศษ
üผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติ ปราศจากสารพิษ
üได้รับรองมาตรฐาน ISO9001
üรับประกันสินค้าเสียหายจากการขนส่ง


ขั้นต่ำ 1 กล่อง 1,375.00 บาท

ราคาต่อหน่วย 19.10 บาท


ขั้นต่ำ 3 กล่อง 1,210.00 บาท

ราคาต่อหน่วย 16.81 บาท


ขั้นต่ำ 6 กล่อง 1,130.00 บาท

ราคาต่อหน่วย 15.69 บาท


ขั้นต่ำ 11 กล่อง 1,080.00 บาท

ราคาต่อหน่วย 15.00 บาท