[E-Coupon] Carecleans แคร์คลีน บริการฉีดพ่นฆ่าเชื้อไวรัสต่างๆ พื้นที่ระหว่าง 5,001-5,500 ตารางเมตร


หมายเหตุ : หากสถานที่จริงมีขนาดใหญ่กว่าใน E-Coupon ที่ลูกค้าซื้อไว้ ลูกค้าจะต้องจ่ายเงินเพิ่มในส่วนที่เกินกับผู้ให้บริการ
บริการรับฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อต่างๆ แบบละอองฝอย ประสบการณ์ยาวนาน ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ ระดับ (HIGH LEVEL ) ซึ่งรับรองว่ามีประสิทธิภาพในการทำลาย Coronavirus 2019 ได้ มีคุณสมบัติฆ่าเชื้อโรค เชื้อไวรัส แบคทีเรีย และเชื้อรา ฉีดได้ทุกพื้นผิวไม่เป็นอันตรายต่อคนและสัตว์ ผ่านการรับรองมาตรฐานพร้อมเครื่องมืออุปกรณ์ที่ทันสมัย หลังจากฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ ต้องทิ้งไว้ 30 นาที ถึง 1 ชม. และเข้าอยู่ได้ทันทีโอนไม่ต้องทำความสะอาดเพิ่มเติม การฉีดแต่ละครั้งจะขึ้นอยู่ที่สถานที่ว่าน้ำยาจะมีปะสิทธิภาพได้นานเท่าไหร่ บ้าน 1-2 ครั้งต่อเดือน เพราะคนไม่พลุกพล่าน สำนักงาน 3-4 ครั้งต่อเดือน เพราะคนเข้าออกค่อนข้างเยอะ

***ข้อห้ามคือห้ามทำการฉีดพ่นเข้าผิวหนังคนหรือสัตว์ โดยตรงเป็นอันขาด


ขั้นต่ำ 1 ชิ้น 55,900.00 บาท

ราคาต่อหน่วย 55,900.00 บาท


ขั้นต่ำ 2 ชิ้น 53,400.00 บาท

ราคาต่อหน่วย 53,400.00 บาท