MASK RUN หน้ากากผ้าลายทหารสีชมพู #(5 ชิ้น/แพ็ค)


หน้ากากผ้า 3 ชั้น ประกอบ ด้วย 1. ชั้นที่ 1และ ชั้นที่2 ผ้าไมโครไดเทค นุ่มเบา พิมพ์ลายด้วยหมึก NON TOXIC ไร้สารเคมี 2.ชั้นที่3 ผ้ามัสลิน คุณสมบัติกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้ทดสอบประสิทธิภาพของผ้าชนิดต่างๆ พบว่า ผ้ามัสลินมีความเหมาะสมในการนำมาใช้ทำหน้ากากผ้ามากกว่าผ้าชนิดอื่น เนื่องจากมีประสิทธิภาพในการกันละอองน้ำได้ดีที่สุด เส้นใยผ้าสามารถกันอนุภาคเล็กๆ (เช่น ละอองฝอย) มี ช่องใส่แผ่นกรอง น้ำหนักต่อแพ็ค 94 กรัม


ขั้นต่ำ 1 แพ็ค 260.00 บาท

ราคาต่อหน่วย 52.00 บาท