OLDROCK แอลกอฮอล์สเปรย์ 1L.


แอลกอฮอลล์สเปร์ยฆ่าเซื้อ 70% ไม่ทำให้ผิวแห้งตึง ช่วยฆ่าเชื้อแบคที่เรีย เชื้อไวรัส เชื้อราและเชื้อโรค ต่างๆที่อาจเป็นอันตรายและส่งผลต่อการเจ็บป่วยสามารถใช้แทนการล้างด้วยสบู่ สะดวกต่อการใช้งาน ขนาดถุง 2.8*20*29.7(ยาว*กว้าง*สูง)ซม.31.80


ขั้นต่ำ 1 ชิ้น 128.00 บาท 160.00

ราคาต่อหน่วย 128.00 บาท


ขั้นต่ำ 3 ชิ้น 120.00 บาท 150.00

ราคาต่อหน่วย 120.00 บาท


ขั้นต่ำ 6 ชิ้น 104.00 บาท 130.00

ราคาต่อหน่วย 104.00 บาท