YUASA MOTORCYCLE BATTERY YTZ6V (12V5Ah)


YUASA ยัวซ่า แบตเตอรี่แห้งมอเตอร์ไซค์ รุ่น YTZ6V (12V6AH)
ความด่างศักย์ไฟฟ้า (โวลท์) : 12V
ความจุ (แอมป์) : 6Ah
ขนาดมิติ (มิลลิเมตร) : กว้าง 70mm x ยาว 113mm x สู ง 105mm
ยี่ห้อรถ รุ่นรถจักรยานยนต์ :สำหรับรถรุ่น HONDA : Phantom 200, CBR 150, PCX ( New Model)
YAMAHA : CLICK125i, FINO125
ข้อแนะนำในการใช้แบตเตอรี่
1. ติดตั้งแบตเตอรี่ในยานพาหนะ ควรยืดให้แน่นพอสมควร
2. ทำความสะอาดขั้วสายไฟ แล้วต่อขั้วบวกก่อนแล้วจึงต่อขั้วลบ
3.ควรนำแบตเตอรี่ไปอัดไฟเมื่อไฟหน้ารถอ่อน, แตรไม่ค่อยดัง หรือสตาร์ทไม่ค่อยติด
4.ควรรักษาความสะอาดแบตเตอรี่ และที่วางแบตเตอรี่ โดยการใช้ผ้าชุบน้ำบิดให้หมาดๆ ทำความสะอาด
ห้ามใช้ผ้าแห้งหรือกระดาษชำระทำความสะอาด เพราะอาจทำให้เกิดไฟฟ้าสถิต อันเป็นต้นเหตุของการระเบิด
5. แบตเตอรี่ที่ไม่ได้ใช้งาน ควรนำไปอัดไฟเดือนละครัง
ข้อควรระวัง
1. แบตเตอรี่นี้บรรจุกรดกำมะถัน ระวังอย่าให้เข้าตา ถูกผิวหนัง หรือเสื้อผ้า
2.กรณีกรดเข้าตาให้รีบล้างด้วยน้ำสะอาด แล้วไปพบแพทย์
3.กรณีกรดถูกภายนอกร่างกาย ให้รีบล้างด้วยน้ำสะอาด
4.กรณีที่กรดเข้าในร่างกายให้ดื่มน้ำหรือนมมากๆ ตามด้วยไข่ขาว หรือน้ำมันพืชแล้วรีบไปพบแพทย์ แก๊สที่เกิดจากแบตเตอรี่สามารถติดไฟได้
อย่าสูบบุหรี่ จุดไฟ หรือให้เกิดประกายไฟใกล้แบตเตอรี่
5.ขณะอัดไฟต้องมีการระบายอากาศที่ดี


ขั้นต่ำ 1 ชิ้น 800.00 บาท

ราคาต่อหน่วย 800.00 บาท


ขั้นต่ำ 10 ชิ้น 750.00 บาท

ราคาต่อหน่วย 750.00 บาท


ขั้นต่ำ 20 ชิ้น 725.00 บาท

ราคาต่อหน่วย 725.00 บาท


ขั้นต่ำ 50 ชิ้น 700.00 บาท

ราคาต่อหน่วย 700.00 บาท