FIRE EXTINGUISHER 15lbs Dry Chemical 4A10B


เครื่องดับเพลิงผงเคมีแห้งยี่ห้อ “SATURN” สามารถใช้ได้ทั่วไป ใช้งานได้ง่าย และปลอดภัย สามารถดับไฟได้ทุกประเภท
CLASS Aดับเพลิงที่เกิดจากวัสดุทั่วไป ไฟที่เกิดจากเชื้อเพลิงที่มีลักษณะเป็นของแข็งเชื้อเพลิงธรรมดา
เช่น ไม้ ผ้า กระดาษ ยาง ขยะแห้ง พลาสติก หนังสัตว์ ปอ นุ่น ด้าย
CLASS B ดับเพลิงที่เกิดจากน้ำมันเชื้อเพลิง ก๊ำซ หรือของเหลวที่ไวไฟ ได้แก่การลุกไหม้ของของเหลวที่ติดไฟง่าย
เช่น น้ามันเบนซิน น้ามันก๊าด ทินเนอร์ ยางมะตอย จารบี น้ามันสน แอลกอฮอล์ และก๊าซติดไฟทุกชนิด
CLASS C ดับเพลิงที่เกิดจากการลุกไหม้จากไฟที่เกิดจากไฟฟ้า ได้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้า หรือวัสดุทางด้านไฟฟ้าต่างๆ
เช่น สายไฟ ปลั๊กไฟ สวิช และอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิด


ขั้นต่ำ 1 ชิ้น 1,070.00 บาท

ราคาต่อหน่วย 1,070.00 บาท