โมบิล เดลแวค 1 5W-40 208 ลิตร


Mobil Delvac 1 5W-40 เป็นน้ำมันสังเคราะห์แท้สำหรับเครื่องยนต์ดีเซลงานหนักสมรรถนะสูงที่ช่วยยืดอายุการใช้งานเครื่องยนต์และยืดอายุการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันสำหรับเครื่องยนต์ดีเซลสมัยใหม่ที่ทำงานในการใช้งานที่หนักหน่วง Mobil Delvac 1 5W-40 ให้สมรรถนะที่ยอดเยี่ยมสำหรับเครื่องยนต์ปล่อยมลพิษต่ำสมัยใหม่ รวมถึงอุปกรณ์ทำความเย็น รวมถึงเครื่องยนต์รุ่นเก่าที่บำรุงรักษาอย่างดี Mobil Delvac 1 5W-40 ได้รับการแนะนำให้ใช้ในการใช้งานรองรับงานหนักที่หลากหลาย และสภาพแวดล้อมการทำงานที่พบในอุตสาหกรรมการขนส่งบนถนนหลสงและเหมืองแร่นอกทางหลวง การก่อสร้าง และอุตสาหกรรมการเกษตร Mobil Delvac 1 ยังได้ตามข้อกำหนดของข้อมูลจำเพาะ API SL สำหรับเครื่องยนต์เบนซินและกลุ่มยานยนต์แบบผสม

The excellent performance of Mobil Delvac 1 5W-40 ให้สมรรถนะที่ยอดเยี่ยมอันเป็นผลมาจากการทำงานร่วมกันอย่างครอบคลุมร่วมกับผู้ผลิตอุปกรณ์รายสำคัญและการใช้เทคโลโยีการหล่อลื่นขั้นสูง ซึ่งส่งผลให้ผลิตภัณฑ์นี้ได้ตามหรือเกินกว่าข้อกำหนดของข้อมูลจำเพาะ API, ACEA, JASO และข้อมูลจำเพาะทางอุตสาหกรรมล่าสุดสำหรับน้ำมันเครื่องยนต์ดีเซล รวมไปถึงข้อกำหนดของผู้ผลิตเครื่องยนต์รายสำคัญจากอเมริกา ยุโรป และญี่ปุ่นจำนวนมาก


ขั้นต่ำ 5 ถัง 68,280.00 บาท

ราคาต่อหน่วย 68,280.00 บาท