BCP LUBRICANTS Super Gear GL1 140 Drum 200L


น้ำมันเกียร์ยานยนต์ที่ผลิตจากน้ำมันพื้นฐานคุณภาพเยี่ยม สามารถทนต่อปฏิกิริยาการรวมตัวกับออกซิเจนได้ดี

การใช้งานของ บางจาก ซุปเปอร์เกียร์ จีแอล-1
o ซุปเปอร์เกียร์ จีแอล-1 เหมาะกับกระปุกเกียร์ เฟืองท้าย และกระปุกเฟืองพวงมาลัยทั่วไปของเครื่องจักรกลการเกษตร เช่น รถไถ รถแทรกเตอร์ ที่ไม่ต้องการคุณสมบัติทนแรงกดสูง ไม่ควรใช้กับระบบเกียร์ เฟืองท้ายแบบไฮปอยด์ของรถยนต์สมัยใหม่

ผ่านการทดสอบมาตรฐานต่างๆ
o API GL-1


ขั้นต่ำ 1 ถัง 11,045.00 บาท 16,020.00

ราคาต่อหน่วย 11,045.00 บาท