3M #น้ำยาเพิ่มความเงางามสีรถ 16 OZ (473ML- 4 ขวด/กล่อง)


ช่วยเสริมความเงา
ใช้งานง่ายและไม่เปลืองแรง
มีส่วนผสมของคานูบาแว็กซ์ ให้ความเงา
ใช้ได้บนพื้นผิวที่เปียกและแห้ง
ข้อควรระวัง: ห้ามใช้น้ำยานี้กลางแดดหรือขณะพื้นผิวสีรถร้อน


ขั้นต่ำ 1 กล่อง 1,412.00 บาท

ราคาต่อหน่วย 353.00 บาท