Products
         สินค้าของเรา

 

  สาระน่ารู้

น้ำมันหล่อลื่นคืออะไร

          น้ำมันหล่อลื่น (Lubricants oil) คือส่วนผสมระหว่างน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐาน (Base oil) กับสารเคมีเพิ่มประสิทธิภาพ (Additive)  มีลักษณะเป็นของเหลวใช้ในการหล่อลื่นชิ้นส่วนของระบบเครื่องยนต์  และเครื่องจักรกล  จึงจำเป็นต้องผ่านการทดสอบให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน API,  SAE  และ ASTM  หรือมาตรฐานสากลอื่นๆที่ผู้ผลิตเครื่องยนต์ และเครื่องจักรกลกำหนดให้ทดสอบ

น้ำมันหล่อลื่นแบ่งตามประเภทการใช้งานมี 2 ประเภทดังนี้

          1.  น้ำมันหล่อลื่นสำหรับยานยนต์  (Automotive lubricants)  หมายถึง  น้ำมันเครื่องของเครื่องยนต์เบนซินหรือดีเซล  เพื่อหล่อลื่นส่วนที่เคลื่อนไหวของเครื่องยนต์ที่มีการเผาไหม้ภายในของเครื่องยนต์  เช่น ลูกสูบ  เพลาข้อเหวี่ยง  เพลาลูกเบี้ยว  และแบริ่งต่างๆ

          2.  น้ำมันหล่อลื่นสำหรับอุตสาหกรรม (Industrial oil) หมายถึง  น้ำมันหล่อลื่นของระบบไฮดรอลิกในโรงงานอุตสาหกรรมและเครื่องจักรกลที่มีแรงกดสูง  อุณหภูมิการทำงานสูง  และทำงานติดต่อกันโดยไม่มีการหยุด


คุณสมบัติของน้ำมันหล่อลื่น

1.  ลดแรงเสียดทานระหว่างผิวสัมผัส  ป้องกันการสึกหรอ  ให้พลังหล่อลื่นสมบูรณ์เต็มประสิทธิภาพ
2.  ลดความร้อนอันเกิดจากการเผาไหม้ในกระบอกสูบ  และระบายความร้อนจากการเสียดสีของชิ้นส่วนต่างๆในระบบ
3.  ขจัดคราบเขม่าบริเวณแหวน-ลูกสูบ  ทำให้เครื่องยนต์สะอาด  เผาไหม้หมดจดประหยัดน้ำมัน
4.  ทนต่อสภาพการทำงานหนัก  น้ำมันไม่เสื่อมสภาพง่าย  เครื่องยนต์ทำงานได้อย่างคล่องตัว


มาตรฐานของสถาบันทางด้านปิโตรเลียมและวิศวกรรมที่ใช้อย่างแพร่หลาย

1.  API   (AMERICAN  PETROLEUM  INSTITUTE) เป็นสถาบันน้ำมันแห่งสหรัฐอเมริกา เป็นผู้กำหนดมาตรฐาน คุณภาพและสมรรถนะของน้ำมันหล่อลื่นสำหรับเครื่องยนต์ทุกชนิดและใช้เป็นมาตรฐานกันทั่วโลก
2 . SAE  (SOCIETY  OF  AUTOMOTIVE  ENGINEERS) เป็นสมาคมวิศวกรยานยนต์ เป็นผู้กำหนดมาตรฐานระบบความหนืดของน้ำมัน (Viscosit ) และการวัดความข้นใสของน้ำมันหล่อลื่น
3 . ASTM (AMERICAN  SOCIETY  FOR  TESTING  AND  MATERIALS) เป็นสมาคมวิชาชีพ  ทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี  ที่กำหนดและจัดทำมาตรฐาน  ซึ่งเป็นที่นิยมใช้และเป็นที่นิยมกันทั่วโลก ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1989  ในประเทศสหรัฐอเมริกา  เพื่อเป็นการช่วยเหลืออุตสาหกรรม  หน่วยงานของรัฐ  และสาธารณชนทั่วไป  โดยการพัฒนามาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับลักษณะและการทำงานของวัสดุ  ผลิตภัณฑ์  การบริการ  ระบบการใช้งาน


การเลือกชนิด/เกรดของน้ำมัน

น้ำมันหล่อลื่นได้ถูกแบ่งออกเป็น 2 เกรดคือ  น้ำมันเกรดธรรมดา/เกรดเดี่ยว  และน้ำมันเกรดรวม

- น้ำมันเกรดธรรมดา/เกรดเดี่ยว (Single Grade)  เช่นเบอร์ (SAE) 10w, 30, 40, 50, 90, 140  ใช้ได้กับเครื่องยนต์ธรรมดา-ปานกลาง  เพราะมีข้อจำกัดคุณภาพในการหล่อลื่น

- น้ำมันเกรดรวม (Multi Grade)  เช่นเบอร์ (SAE) 15W40, 20W50  หมายถึงน้ำมันเครื่องที่ได้มีการพัฒนาให้มีคุณภาพสูงขึ้นมากกว่าน้ำมันเกรดธรรมดา  เหมาะสมกับเครื่องยนต์สมัยใหม่ที่มีกำลังแรงม้าสูงและมีประสิทธิภาพในกรทำงานสูง  รอบจัดและสามารถใช้ได้ทั้งเครื่องยนต์ดีเซลและเบนซิน


วิธีใช้งานน้ำมันหล่อลื่นอย่างถูกต้อง

          การหล่อลื่นที่เหมาะสมนั้นควรพิจารณาเลือกความหนืด หรือเบอร์ (SAE)  ให้พอดีกับเครื่องยนต์และอุปกรณ์จักรกล  น้ำมันที่มีเบอร์ (SAE) ต่ำ จะใสกว่าน้ำมันที่มีเบอร์ (SAE) สูง

          กรณีที่เป็นเครื่องยนต์ใหม่  ควรศึกษาและปฎิบัติตามคู่มือการใช้ให้ถูกต้อง  เช่น  ชนิด – เบอร์ของน้ำมันเครื่อง, น้ำมันเกียร์  ตลอดจนระยะเวลาในการเปลี่ยนถ่าย

          สำหรับเครื่องยนต์ใช้งานนานกว่า 3 ปี  ควรปรึกษาช่างเครื่องยนต์ในการเปลี่ยนแปลงเบอร์ความหนืด ของน้ำมันเครื่อง เนื่องจากมีการสึกหรอของเครื่องยนต์

          ควรหมั่นตรวจสอบระดับของน้ำมันหล่อลื่นให้คงที่อยู่เสมอ  และสังเกตสี – กลิ่น ของน้ำมันหล่อลื่นด้วย  ถ้ามีกลิ่นเหม็นไหม้  มีสีดำเหนียวข้น  หรือมีสีขาวปนในเนื้อของน้ำมัน  ให้รีบปรึกษาช่างเครื่องยนต์เพื่อเปลี่ยนถ่ายทันที

          โดยทั่วไปรอบการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องของรถยนต์อยู่ที่ทุกๆ 5,000 ถึง 10,000 กิโลเมตร  ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพการใช้งาน เช่น ถ้าบรรทุกของหนัก  ถนนมีฝุ่นมาก  ลุยน้ำบ่อย รอบการเปลี่ยนถ่ายควรให้สั้นลงจากเดิม


 

 
   
 
COPYRIGHT 2009 @ Sriwara Co., Ltd.
166 M.2 Suksawad Road, Prasamutjadee, Samutprakarn 10290